واحد آزمایشگاه

کلیه مراحل تولید باند و گاز آریسا و جی گاز در شرکت حریر نوین سپاهان زیر نظر مدیر کنترل کیفیت و با توجه به الزامات استانداردهای ملی مربوطه جهت ارائه محصولی با بهترین کیفیت و رضایت مصرف کننده گرامی صورت می گیرد در همین راستا جهت انجام آزمایشات مربوطه شرکت حریر نوین سپاهان شامل دو آزمایشگاه شیمیایی و میکروبی می باشد.

در آزمایشگاه شیمیایی شرکت حریر نوین سپاهان کلیه آزمایشات مواد اولیه مربوط به کیفیت شیمیایی و فیزیکی پارچه طبق استاندارد 3061 صورت می گیرد و در صورت عدم تطابق هر یک از آزمون ها با استاندارد مربوطه فرم کنترل محصول نامنطبق ارائه و پارچه مربوطه جهت بهبود کیفیت به سفیدگری عودت می شود همچنین کلیه مدارک مربوط به بازرسی های حین تولید نیز در آزمایشگاه شیمیایی ثبت و بررسی شده و گزارشات مربوطه به اداره استاندارد ارائه می گردد .

در آزمایشگاه میکروبی شرکت حریر نوین سپاهان کلیه آزمایشات بعد از تولید و استریل محصولات مربوطه طبق استاندارد 1-3001 صورت می گیرد و گزارشات بعد از 15 روز ثبت و بررسی می گردد و در صورت تایید مدیر کنترل کیفیت از صحت استریل محصول مربوطه با توجه به نتایج آزمون به دست آمده محصولات از اتاق قرنطینه خارج و به بازار عرضه می گردد.

همچنین شرکت حریر نوین سپاهان با توجه به دارا بودن گواهینامه ایزو 17025 و  آزمایشگاه مجهز با کادر مجرب افتخار همکاری با اداره استاندارد به عنوان آزمایشگاه همکار را دارد.