واحد بافندگی پارچه

در واحد بافندگی شرکت حریر نوین سپاهان جهت تولید و بافت پارچه اولیه نخ پنبه ای نمره 20 و 30 انگلیسی به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد که این نخ ها به صورت بوبین های تقریبا 20 کیلوگرمی می باشند. این بوبین جهت ماسوره پیچی که برای پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و تعدادی هم برای چله پیچی استفاده می شود.
دستگاه ماسوره پیچ، نخ را روی ماسوره می پیچد و این ماسوره ها برای پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرند، نخهایی که برای چله پیچی می رود بوسیله دستگاه چله پیچ روی اسنوی ماشین بافندگی قرار می گیرند که به عنوان نخ های تار استفاده می شوند، این نخها یک در میان از میان لنگه ور عبور کرده و تار و پود پارچه شکل می گیرد.

در حین آماده سازی پارچه خام و هدایت آن به واحد سفید گری جهت بهبود کیفیت پارچه عملیات کنترلی از قبیل تعداد تار و پود پارچه و چگونگی بافت(طبق استاندارد 683) بر روی پارچه صورت می گیرد و پس از تایید مدیر کنترل کیفیت وارد واحد سفیدگری شرکت حریر نوین سپاهان می شود.